Blog

SAML’s høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

It is Recalled attention of the parliamentary parties in June a new media policy agreement for 2015 – 2018. This agreement must now be transformed into law with The Associated notices and circulars during the fall so that law can take effect from 1 January 2015. The Ministry of Culture issued draft two draft law amen ding the Law on Radio and Television Broadcasting in consultation July 3, 2014 with the consultation period 15 August 2014. SAML obviously overkill submitted a response which can be read here. It translated out consultation material can be read here. There are several at two the good åtgärder in the bill, but there are excelent more bad actions, as evidenced by our responses.

SAML Board will of course in the time to do what is possible two get changed in the bill.

Høring over beretning om medieansvar og medieetik

The Parliamentary Culture Committee and Legal Affairs Committee proposes the establishment of a parliamentary working group to examine the possibilities for better protection of sensitive information and effective supervision of public institutions as well as private companies addressing them. The working group’s report number three can be read here.

SAML Board finds the proposal interesting and has therefore submitted the following consultation, which can be read in full here.

SAML – Internetportal og Den Mobile Medieskole

De ikke-kommercielle lokale medier er i en lang årrække blevet underprioriteret. Og der er ikke taget hensyn til de ønsker, der ved adskillige lejligheder er blevet fremsat af såvel lokalradio og lokal-tv stationer.

Der er derfor et stort behov for en fælles interesseorganisation, der kan varetage de ikke-kommercielle mediers interesser. Det har SAML gjort i en årrække. Der har været afholdt konferencer, lavet lobbyarbejde, skrevet debatindlæg osv.

De resultater SAML har opnået er støtte til en fælles Internetportal for ikke-kommercielle lokalradioer, samt støtte til en Mobil Medieskole, der kan tilbyde gratis undervisning til ikke-kommercielle lokalradioer.
Det er til gengæld ikke lykkedes for SAML at opnå de samme resultater for ikke-kommerciel lokal-tv. Det er ikke fordi vi ikke har forsøgt, og vi arbejder stadig med samme mål. SAMLs grundholdning er, at såvel lokal-tv som lokalradio er to sider af samme sag og bør have samme muligheder. Derfor søger vi lignende støttemuligheder for lokal-tv, som vi har opnået for lokalradio. SAML vil derfor arbejde for at lokalradio og lokal-tv med tiden får en fælles Internetportal.

Når det har været så svært at komme igennem med vores synspunkter, skyldes det den regeringssammensætning vi har haft i de senere år. Der bliver kort fortalt satset på kommercielisering af alle medier og ikke på hvilken funktion, medierne har i lokalsamfundet. Det kan fylde os med undren, at regeringen ikke ønsker at satse på den lokale debat – på borgernes egne holdninger og meninger, at de ikke ønsker at give dem stemme til at udtrykke sig i lokalsamfundet. For SAML er det for eksempel helt absurd, at man laver en public servicepulje, der kun kan søges af de kommercielle. Deres hovedinteresse er som bekendt at tjene penge, og ikke at være et talerør for borgerne i de lokale samfund. Samtidig har bladdøden blandt lokalaviser gjort, at der er kommet for stor afstand mellem borgerne og de store mediemonopoler. Det er jo lokalsamfundet borgerne er klar over hvilke behov og ønsker, de har. Det her det reelle demokrati og meningsdannelse udfolder sig og ikke på Christiansborg.

Det vil gerne vil opnå med SAML og Internetportalen er at skabe en interesseorganisation hvor borgerne kan komme til orde på egne betingelser. En interesseorganisation som politikerne bliver nødt til at lytte til og tage hensyn til. Det kan vi gøre hvis I aktivt begynder at bruge portalen som talerør for jeres meninger. Så det er vores håb at vi i fællesskab kan skabe bedre muligheder for de .ikke-kommercielle lokale medier.

God vind

Erik Baard Hornekær
SAML

Referat fra Medieseminar

Referat fra Medieseminar

Lørdag den 21. april 2012 arrangerede SAML et medieseminar for alle interesserede.

Seminaret seminaret fandt sted på Højskolen Snoghøj, der ligger smukt ned til Lillebælt.

Det var et velbesøgt seminar med knap 40 deltagere fra mange forskellige radio- og tv-stationer.

Seminaret startede med i alt tre oplæg om mediepolitik i fortid, nutid og fremtid samt et internationalt perspektiv.

Stig Hartvig, redaktør af Tvnyt.com tog i sit oplæg udgangspunkt i opstart af lokale radiostationer i 1983.

Gitte Thomsen, sekretariatsleder redegjorde kort for de ønsker og krav SAML har til et kommende mediepolitisk forlig,

Christer Hederstrøm, styrelsesmedlem i det paneuropæiske Community Media Forum  Europe, CMFE, og i det svenske Radioakademiet og Public Service Råd – talte om ”Udfordringer og muligheder for nærradio og lokalTV ved digitaliseringen og europæiske erfaringer.

Alle tre oplæg blev optaget til radio af Radio Mælkebøtten og til tv af TV-Kolding og de er tilgængelige for fri afbenyttelse på dette link.

Eftermiddagens program bød på 2 work-shops; en hvor Claus Bay fra funk Production viste, hvordan en kommende fælles internetportal for ikke-kommercielle radiostationer kan opbygges, samt hvilke muligheder den kan give de enkelte radiostationer. Ulrik Brinck, teknisk chef på Kanal Plus i Nordsjælland, fortalte om de erfaringer Kanal Plus har med DAB+ og havde til lejligheden medbragt en lille DAB+ sender og modtager.

Den anden work-shop beskæftigede sig med de erfaringer Kanal Syd har gjort sig med opbygning af TV-sendesamvirket efter digitalisering af tv i november 2009 og frem til nu, hvor Kanal Syd har et velfungerende tv-sendesamvirke. Gunnar Thomsen, teknisk ansvarlig for Kanal Syd lagde op til debat.

Seminaret afsluttedes med brain-storming over emnet; Hvordan sikrer vi den lokale forankring i de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer?

Der var blandt deltagerne enighed om, at tilskudsordningen trænger til et eftersyn, og at det fremtidigt må være en betingelse, at der er en lokalforankring før en radio- eller tv-station kan få fuld driftstilskud.

Af de mange bud der kom for at sire dette kan i flæng nævnes;
·        Krav om at bestyrelsesmedlemmer er bosiddende i området,

·        genetablering af lokale / regionale nævn,

·        Mindst 6 måneders selvstændig udsendelsesvirksomhed, før der kan bevilliges tilskud,

·        Se på erfaringer fra andre europæiske lande, 

SAML’s ledelse vil tage disse forslag med, når vi taler med de mediepolitiske ordførere og til kulturministeren samt til Folketingets Kulturudvalg i fbm. de kommende mediepolitiske forhandlinger.

SAML’s samlede oplæg til nyt mediepolitisk forlig kan i sin helhed ses her