Medlemmer

SLRTV – Sammenslutningen af Radio- og TV-stationer

IASTAR – Dk – International Association of Student Tv And Radio stations

FAEM – Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medier

LTVS – LokalTV og Værkstedssammenslutningen

DLS – Demokratiske Lokal Stationer

Indmeldelse:
sker ved kontakt til sekretariatet. Kontingentet er kr. 500,- for organisationer med under 25 medlemmer, kr. 1000,- for organisationer med mellem 25 og 50 medlemmer og kr. 1500,- for organisationer med over 50 medlemmer.