SAML – Internetportal og Den Mobile Medieskole

De ikke-kommercielle lokale medier er i en lang årrække blevet underprioriteret. Og der er ikke taget hensyn til de ønsker, der ved adskillige lejligheder er blevet fremsat af såvel lokalradio og lokal-tv stationer.

Der er derfor et stort behov for en fælles interesseorganisation, der kan varetage de ikke-kommercielle mediers interesser. Det har SAML gjort i en årrække. Der har været afholdt konferencer, lavet lobbyarbejde, skrevet debatindlæg osv.

De resultater SAML har opnået er støtte til en fælles Internetportal for ikke-kommercielle lokalradioer, samt støtte til en Mobil Medieskole, der kan tilbyde gratis undervisning til ikke-kommercielle lokalradioer.
Det er til gengæld ikke lykkedes for SAML at opnå de samme resultater for ikke-kommerciel lokal-tv. Det er ikke fordi vi ikke har forsøgt, og vi arbejder stadig med samme mål. SAMLs grundholdning er, at såvel lokal-tv som lokalradio er to sider af samme sag og bør have samme muligheder. Derfor søger vi lignende støttemuligheder for lokal-tv, som vi har opnået for lokalradio. SAML vil derfor arbejde for at lokalradio og lokal-tv med tiden får en fælles Internetportal.

Når det har været så svært at komme igennem med vores synspunkter, skyldes det den regeringssammensætning vi har haft i de senere år. Der bliver kort fortalt satset på kommercielisering af alle medier og ikke på hvilken funktion, medierne har i lokalsamfundet. Det kan fylde os med undren, at regeringen ikke ønsker at satse på den lokale debat – på borgernes egne holdninger og meninger, at de ikke ønsker at give dem stemme til at udtrykke sig i lokalsamfundet. For SAML er det for eksempel helt absurd, at man laver en public servicepulje, der kun kan søges af de kommercielle. Deres hovedinteresse er som bekendt at tjene penge, og ikke at være et talerør for borgerne i de lokale samfund. Samtidig har bladdøden blandt lokalaviser gjort, at der er kommet for stor afstand mellem borgerne og de store mediemonopoler. Det er jo lokalsamfundet borgerne er klar over hvilke behov og ønsker, de har. Det her det reelle demokrati og meningsdannelse udfolder sig og ikke på Christiansborg.

Det vil gerne vil opnå med SAML og Internetportalen er at skabe en interesseorganisation hvor borgerne kan komme til orde på egne betingelser. En interesseorganisation som politikerne bliver nødt til at lytte til og tage hensyn til. Det kan vi gøre hvis I aktivt begynder at bruge portalen som talerør for jeres meninger. Så det er vores håb at vi i fællesskab kan skabe bedre muligheder for de .ikke-kommercielle lokale medier.

God vind

Erik Baard Hornekær
SAML