Referat fra Medieseminar

Referat fra Medieseminar

Lørdag den 21. april 2012 arrangerede SAML et medieseminar for alle interesserede.

Seminaret seminaret fandt sted på Højskolen Snoghøj, der ligger smukt ned til Lillebælt.

Det var et velbesøgt seminar med knap 40 deltagere fra mange forskellige radio- og tv-stationer.

Seminaret startede med i alt tre oplæg om mediepolitik i fortid, nutid og fremtid samt et internationalt perspektiv.

Stig Hartvig, redaktør af Tvnyt.com tog i sit oplæg udgangspunkt i opstart af lokale radiostationer i 1983.

Gitte Thomsen, sekretariatsleder redegjorde kort for de ønsker og krav SAML har til et kommende mediepolitisk forlig,

Christer Hederstrøm, styrelsesmedlem i det paneuropæiske Community Media Forum  Europe, CMFE, og i det svenske Radioakademiet og Public Service Råd – talte om ”Udfordringer og muligheder for nærradio og lokalTV ved digitaliseringen og europæiske erfaringer.

Alle tre oplæg blev optaget til radio af Radio Mælkebøtten og til tv af TV-Kolding og de er tilgængelige for fri afbenyttelse på dette link.

Eftermiddagens program bød på 2 work-shops; en hvor Claus Bay fra funk Production viste, hvordan en kommende fælles internetportal for ikke-kommercielle radiostationer kan opbygges, samt hvilke muligheder den kan give de enkelte radiostationer. Ulrik Brinck, teknisk chef på Kanal Plus i Nordsjælland, fortalte om de erfaringer Kanal Plus har med DAB+ og havde til lejligheden medbragt en lille DAB+ sender og modtager.

Den anden work-shop beskæftigede sig med de erfaringer Kanal Syd har gjort sig med opbygning af TV-sendesamvirket efter digitalisering af tv i november 2009 og frem til nu, hvor Kanal Syd har et velfungerende tv-sendesamvirke. Gunnar Thomsen, teknisk ansvarlig for Kanal Syd lagde op til debat.

Seminaret afsluttedes med brain-storming over emnet; Hvordan sikrer vi den lokale forankring i de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer?

Der var blandt deltagerne enighed om, at tilskudsordningen trænger til et eftersyn, og at det fremtidigt må være en betingelse, at der er en lokalforankring før en radio- eller tv-station kan få fuld driftstilskud.

Af de mange bud der kom for at sire dette kan i flæng nævnes;
·        Krav om at bestyrelsesmedlemmer er bosiddende i området,

·        genetablering af lokale / regionale nævn,

·        Mindst 6 måneders selvstændig udsendelsesvirksomhed, før der kan bevilliges tilskud,

·        Se på erfaringer fra andre europæiske lande, 

SAML’s ledelse vil tage disse forslag med, når vi taler med de mediepolitiske ordførere og til kulturministeren samt til Folketingets Kulturudvalg i fbm. de kommende mediepolitiske forhandlinger.

SAML’s samlede oplæg til nyt mediepolitisk forlig kan i sin helhed ses her